< Späť na všetky udalosti

Košice

KREATÍVNY INKUBÁTOR

2. 3. - 18. 10. 2023
Košice

KREATÍVNY INKUBÁTOR

Podrobné informácie o podujatí: Výzva

Dátum zverejnenia výzvy: 2.3.2023

Modul I – Biznis plan

Lektor: Ing. Mgr. Peter Gábor

Modul II – Idea generator

Lektor: Ing. Juraj Kováč PhD.

Modul III – Biznis skills

Lektor: PhDr. Marián Štermenský PhD.

Termín podujatia: 13.4.2023 – 4.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 27.4.2023 – 29.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 11.5.2023 – 31.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 25.5.2023 – 21.6.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia: 8.6.2023 – 27.6.2023

Počet účastníkov: 14

Termín podujatia: 22.6.2023 – 30.6.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia: 2.10.2023 – 18.10.2023

Počet účastníkov: 13

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1   Fotografia 2  Fotografia 3  Fotografia 4