< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- ANALÝZY A DISKUSIE

9. 6. - 23. 6. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov a Výzva pre podnikateľov

Termín podujatia: 23.6.2022
Dátum zverejnenia výzvy: 9.6.2022

Počet účastníkov: 13

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2