< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- REGINA

29. 9. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 29.9.2022

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Termín podujatia:12.10.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:19.10.2022

Počet účastníkov: 3

Termín podujatia:9.11.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:16.11.2022

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:23.11.2022

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:5.12.2022

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:14.12.2022

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:11.1.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:18.1.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia:1.3.2023

Počet účastníkov: 7

Termín podujatia:22.3.2023

Počet účastníkov: 14

Termín podujatia:29.3.2023

Počet účastníkov: 15

Termín podujatia:12.4.2023

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:3.5.2023

Počet účastníkov: 13

Termín podujatia:10.5.2023

Počet účastníkov: 7

Termín podujatia:17.5.2023

Počet účastníkov: 13

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1 Fotografia 2