< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS II - STUDIO TRIP- ROZHLASOVÉ ŠTÚDIO

3. 10. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 3.10.2022

Lektorka: ThLic. Martina Poláková, PhD.

Termín podujatia: 20.10.2022

Počet účastníkov: 16

Termín podujatia: 15.11.2022

Počet účastníkov: 15

Termín podujatia: 6.2.2023

Počet účastníkov: 12

Termín podujatia: 14.2.2023

Počet účastníkov: 10

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2