< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III - ABC VIZUÁLNEJ IDENTITY A REKLAMNEJ STRATÉGIE V KREATÍVNOM PRIEMYSLE

28. 10. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektor: Ing. Peter Krištof

Termín podujatia:10.11.2022 – 24.11.2022

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:9.2.2023 – 27.2.2023

Počet účastníkov: 10

Termín podujatia:14.3.2023 – 29.3.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:17.4.2023 – 28.4.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:15.5.2023 – 31.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia:18.9.2023 – 29.9.2023

Počet účastníkov: 5

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2