< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III - AKO VZNIKÁ GRAFFITI – ČASOZBERNÝ DOKUMENT

28. 10. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektorka: Ing. Andrea Brocková

Termín podujatia: 10.11.2022 – 30.11.2022

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia: 22.2.2023 – 10.3.2023

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia: 24.4.2023 – 12.5.2023

Počet účastníkov: 4

Termín podujatia: 12.6.2023 – 28.6.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 20.9.2023 – 10.10.2023

Počet účastníkov: 7

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2  Fotografia 3