< Späť na všetky udalosti

Košice

Účelový kreatívny akcelerátor

30. 11. 2023
Košice

Podrobné informácie o podujatí:  Výzva pre nepodnikateľov výzva pre podnikateľov

Termín podujatia: 30.11.2023
Dátum zverejnenia výzvy: 16.11.2022

Počet účastníkov: 13

Lektor: JUDr. Miroslav Sklenár MBA

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Zoznam prijímateľov minimálnej pomoci k podujatiu

Fotografia 1 | Fotografia 2