< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III – MÉDIÁ ROZUMNE

6. 9. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov a Výzva pre podnikateľov

Termín podujatia: 24. a 26.10.2022

Dátum zverejnenia výzvy: 6.9.2022

Počet účastníkov: 8

Lektorka: ThLic. Martina Poláková, PhD.

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2