< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU – AV FILM

3. 11. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 3.11.2022

Lektori: Prof. Mgr. Art Ivan Finta ArtD, Ing. Ján Dobranský a Martin Štelbaský

Termín podujatia: 15.11.2022 – 22.12.2022

Počet účastníkov: 16

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2  Fotografia 3