< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III - PRED KAMEROU, ZA KAMEROU – KATEDRÁLA ZÁZRAKOV

15. 5. 2023
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 15.5.2023

Lektorka: PaedDr. Silvia Košťová

Termín podujatia: 26.5.2023 – 14.8.2023

Počet účastníkov: 19

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2