< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS III - TVORBA SPRAVODAJSKÉHO PORTÁLU

28. 10. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 28.10.2022

Lektor: Ing. Peter Tokoš

Termín podujatia: 10.11.2022 – 20.12.2022

Počet účastníkov: 6

Termín podujatia: 15.2.2023 – 28.2.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 13.3.2023 – 21.3.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 12.4.2023 – 20.4.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 9.5.2023 – 17.5.2023

Počet účastníkov: 5

Termín podujatia: 18.9.2023 – 26.9.2023

Počet účastníkov: 5

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2