< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS IV – PODPORA SIEŤOVANIA

12. 6. 2023
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva pre nepodnikateľov  a Výzva pre podnikateľov

Dátum zverejnenia výzvy: 12.6.2023

Termín podujatia: 3.7.2023

Počet účastníkov: 2

Termín podujatia: 7.7.2023

Počet účastníkov: 1

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2