< Späť na všetky udalosti

Košice

OPEN CREATIVE DOORS I

11. 4. - 28. 4. 2022
Košice

Podrobné informácie o podujatí: Výzva

Termín podujatia: 26.,27. a 28.4.2022
Dátum zverejnenia výzvy: 11.4.2022

Počet účastníkov: 172

Lektori: Ing. Vladimír Synek, CSs. a Milosh Harajda

Oznámenie o výsledku posudzovania prihlášky

Fotografia 1  Fotografia 2